Onze Boerderij

Zoals u al onder tab “Geschiedenis” hebt kunnen lezen, was de boerderij 2 generaties geleden nog een gemengd boerenbedrijf, met de nadruk op fokkerij van MRIJ-melkkoeien.

Maar op het moment dat Herman in de maatschap kwam met zijn ouders, zijn ze zich gaan richten op alleen melkvee. Aangezien de vorige generaties nog melkten in een “grupstal”, dat betekende dat je per koe moest melken, werd er in 1992 een loopstal gebouwd met melkstal. Nu konden ze 8 koeien tegelijk melken en hadden ze de ruimte om langzaam de veestapel uit te breiden.

Destijds was de totale toegestane melkproductie van een bedrijf beperkt door het “melkquotum”, de noodzakelijke uitbreiding was alleen mogelijk door de aankoop van duur quotum. Rond 1996 kwam het besef dat er met verdergaande investeringen in quotum het bedrijf steeds verder van zijn oorspronkelijke kracht, relatief veel grond t.o.v. het aantal stuks vee, kwam te staan. Herman is zich destijds gaan verdiepen in de mogelijkheden tot een omschakeling naar biologisch.

Wat is Biologisch?

Dat is een landbouwvorm die nadrukkelijk rekening houdt met milieueffecten en dierenwelzijn. De biologische landbouw gebruikt geen chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest en genetisch gemodificeerd organismen. Dieren krijgen meer ruimte en kunnen hun natuurlijk gedrag vertonen. Melkveehouders zijn verplicht de koeien 6 maanden of meer weidegang te bieden.

Wie controleert de Biologische melkveehouder?

Skal bio controle is een onafhankelijk organisatie voor toezicht op de biologische productie in Nederland en is daartoe aangewezen door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Wanneer je bedrijf door Skal goedgekeurd wordt, krijg je een Skal certificering. Elk jaar krijgt het Biologisch bedrijf minimaal 1 keer een aangekondigde inspectie, maar ook een onaangekondigde inspectie.

Hoe wordt je Biologische Melkveehouder?

Biologisch worden doe je niet in 1 dag, daar gaat een omschakelperiode van ongeveer 2 jaar aan vooraf. In deze periode moeten de regels voor biologische productie worden toegepast, maar mogen de producten niet als biologisch worden verkocht. Na die 2 jaar zijn je koeien biologisch en eveneens de gewassen die je verbouwd. In de periode van omschakeling heb je tevens al moeten rondkijken, informeren en vragen waar je je biologische melk aan kunt leveren. Soms blijf je bij je coöperatie waar je ook je gangbare melk aan leverde maar het kan ook zijn dat je voor een andere coöperatie kiest.

Ook Herman heeft deze weg moeten afleggen om Biologisch te worden en dit was geen gemakkelijke weg. In die tijd was de vraag naar Biologische melk niet zo veel als tegenwoordig en de coöperatie waar Herman op dat moment de melk aan leverde was niet zo welwillend naar Biologische boeren. In Twente waren er op dat moment nog geen biologische melkveehouders en per toeval kwam Herman in contact met 2 andere Twentse boeren die ook geinteresseerd waren in de biologische productiewijze waar onder de familie Nieuwe Weme uit Weerselo. En samen sta je sterker in het zoeken naar afzet voor je biologische melk, ons hoofdinkomen.

In de loop van 1997 leek er een mogelijkheid te komen om melk te gaan leveren aan een kleine verwerker in Limmen bij Alkmaar “Zuiver Zuivel” en kon de omschakeling doorgezet worden. In mei 1998 was al het “oude” voer op en kregen we het certificaat biologisch. Vanaf dat moment kon er biomelk geleverd worden.

Een paar jaar later is deze fabriek overgenomen door het grote “Campina” en hier hadden we niet zo’n trek in. Tegelijk onststond de mogelijkheid om lid te worden van de Losserse melkfabriek “Dinkelland”, destijds vooral bekend om hun biologische koffiemelk. Hoe mooi was het dan ook om hiervoor Twentse biomelk te gaan gebruiken. Na drie jaar is ook deze fabriek overgenomen door een grote speler, dit maal “Friesland-Campina Dairyfoods” en waren we weer terug van waar we begonnen waren. Intussen was de groep van Twentse Biologische boeren gegroeid naar 10 en daarom ook logistiek interessant genoeg om ons aan te kunnen sluiten bij een groep Gelderse en Brabantse Biologische boeren. Zij hadden zich verenigd als “Eko-Holland, Melk op maat“.

Eindelijk waren we geen grondstoffen leverancier meer maar een gewaardeerd lid van een coöperatie. De afgelopen 15 jaar zijn we als “Eko-Holland” gegroeid van 30 naar 200 Biologische boeren uit alle windstreken van het land en daarmee de grootste biologische melkleverancier in Nederland.

De kosten van Biologisch boeren zijn nog steeds hoog, maar gelukkig zijn de melkprijzen met de jaren gestegen zodat wij als Biologische boer ook een boterham op de plank hebben.