Geschiedenis

Op ons boerenerf stond in een ver verleden een Havezathe genaamd Hoykinckhof (Hoikinck, Hoikink, Hoitink Huiting). Rond 1100 noemden de bewoners van deze Havezathe zich Hoevels of Heuvel tot Hoykinck.

De Hoevels hebben de Havezathe tot 1450 bewoond, waarna een erfdochter huwde met Geze van der Heiden. Deze familie heeft er ruim een eeuw lang gewoond, waarna het door een huwelijk weer in handen kwam van de familie Hoevels.

Deze familie Hoevels hebben de Havezathe tot 1700 bewoond. Omdat ze kinderloos bleven hebben ze het Hoykinck verkocht aan advocaat Briellius te Utrecht. Deze advocaat verkocht de Havezathe door aan Adolf Hendrik van Bentinck, hij veranderde de naam van de Havezathe in Beverveurde. Doordat het huis reeds bouwvallig was heeft zijn nazaat jonker Willem Bentinck waarschijnlijk tot ongeveer 1800 in het Bouwhuis gewoond.

Omstreeks 1810 werd deze Havezathe afgebroken en verkochten de erfgenamen in 1838 publiekelijk de erven en de landerijen van de Havezathe, de huisplaats en het bouwhuis. Tot 1880 was de oppervlakte grond ongeveer 65 Ha. in pacht van de fam. Huiskes en Morsink-Meijer.

Dit is een pentekening van Aert Schouman uit 1765, het is heel aannemelijk dat het hier om de Havezathe Beverfeurde te Dulder gaat.

In 1880 kwam een deel van de landerijen in het bezit van de uit oorsprong komende Tubergse familie Dreteler, onze voorouders. Zij kochten 31 Ha. grond van  Gerard Leonard Hulshoff.

Evert Jan Dreteler en zijn vrouw Janna Geertrui Dreteler Lantink kochten deze boerderij voor hun zoon Berend Jan Dreteler en hun schoondochter Johanna Dreteler Huiskes. Samen kregen Berend Jan en Johanna 8 kinderen, waarvan Gerrit, Evert Jan en Hermannus de boerderij overnamen. Hermannus Dreteler trouwde met Johanna Jacoba Ranneft, zij kregen 1 dochter, Johanna Jenneke Bernarda Dreteler. Gerrit en Evert Jan bleven vrijgezel, waardoor Johanna (Anna) de enige erfgenaam bleef.

Johanna Jenneke Bernarda (Anna) Dreteler trouwde op 6 juni 1951 met Johan Brunnekreef, samen kregen ze 3 kinderen. De jongste telg van het gezin, Herman Brunnekreef, kwam in 1989 in de maatschap met zijn ouders.

In 2009 kwamen Esther Tip en haar 2 zoons Derk en Benk, bij Herman op de boerderij wonen en op 21 december 2011 stapten ze in het huwelijksbootje. Herman en Esther zitten vanaf toen samen in de maatschap.

Vroeger had de familie Dreteler een gemend boerenbedrijf, varkens en melkkoeien, maar ze hielden zicht vooral bezig met het fokken van MRIJ-melkkoeien en daar hebben ze veel successen mee behaald.

Tegenwoordig houden we ons alleen bezig met melken van de melkkoeien en in 1997 zijn we omgeschakeld naar biologisch . Onze huidige kudde melkkoeien bestaan hoofdzakelijk uit Holsteiners, rood- en zwartbonte maar we hebben ook enkele Brown Swiss koeien. Ons jongvee gaat naar een jongvee opfokker in Drenthe, omdat we sinds de fosfaat invoering geen fosfaat ruimte genoeg hebben om jongvee te houden.

Omdat we op een erf wonen waar ooit een Havezathe heeft gestaan, kregen onze voorouders de bijnaam “De Hofboer” en zo worden wij nog steeds genoemd in Saasveld.